یکی از مهم ترین گامها برای پیشروی به سمت ارتقای شغلی،آگاهی کامل از شرح وظایف و آنچه دقیقا کارفرما از شما میخواهد، است.در بسیاری از اوقات این امکان وجود داره که ما در مورد ارزیابی کارمون و اینکه چه وظایفی داریم دچار سوتفاهم میشیم و شاید انرژی زیادی رو برای کارهایی بذاریم که اتفاقا وظیفه ی ما نیستن و شاید نه تنها باعث پیشرفت شغلی ما نشوند بلکه وجهه بدی هم از ما در محیط کار ایجاد کنند. بنابراین آگاهی از شرح وظایف و مذاکره با کارفرما برای بررسی و شناخت دقیق آن باعث میشود ما یک خط پایه دقیق و عینی برای عملکردمان تشکیل بدهیم که در مراحل بعدی سعی کنیم از آن جلوتر برویم.