با ما همراه باشید تا تکنیکهای موردنیاز برای پیدا کردن بهترین شغل و افزایش شانس استخدام را به شما معرفی کنیم.
تصور کنید جستجوی خود را برای شغل موردنظرتان آغاز کرده و در این مسیر به خوبی پیش رفته اید.( اگر هنوز رزومه مناسبی ندارید یا لیست کاریابی شرکتهای معتبر را برای بررسی پیدا نکرده اید، به سایت ما مراجعه کنید). خوشبختانه لیست موردنظر خود از شغلهایی که برای شما مناسب و هیجان انگیز می باشد را پیدا کرده اید و حالا زمان آن رسیده است که برای استخدام اقدام کرده و پروسه استخدامی را استارت بزنید.
متخصصین امر کاریابی در جابیار در این قدم توصیه ای برای شما دارند: وقتی شغل مناسب خود را پیدا کردید، فورا برای آن رزومه ارسال کنید. نتایج بررسی ها حاکی از این است که هر کارفرمایی به محض بازکردن فرصت شغلی موردنظر اشتیاق و استقبال بیشتری نسبت به اولین رزومه های ارسالی دارد. بنابراین 48 ساعت ابتدایی بهترین زمان برای ارسال رزومه می باشد.
در پستهای آینده گام های بعدی برای موفقیت هرچه بیشتر شما در فرآیند کاریابی و استخدامی معرفی خواهد شد.
با ما همراه باشید.

جابیار