ایا شما تا به حال این احساس رو تجربه کردید که به شدت در محل کارتان احساس خمودگی و کسلی داشته باشید و فکر کنید ساعتهای گرانبهای عمرتون رو دارید تلف میکنید؟ اگر پاسختون مثبته،جالبه بدونید شما تنها نیستید و طبق آمارها بیش از نیمی از مردم احساس میکنند در کارشون با هیچ چالش و درگیری مواجه نیستند و حتی بیش از 15 درصد گزارش میکنند که هیچ ارتباط فعالی با کار و محیط کارشون ندارند.
به نظر شما راه حل مناسب برای بیشتر درگیر شدن با فعالیتی که حداقل 5 ساعت از زندگی روزانه شما رو به خودش اختصاص داده چی میتونه باشه؟ما چندتا پیشنهاد براتون داریم که در روزهای اینده بیشتر بهشون میپردازیم. با ما همراه باشید!